The NaCl House


The NaCl House

这个建筑是由Architect David Jameson设计的,位于马里兰州贝塞斯达。建筑打破了以往大多数建筑中规中矩的造型和连续性,凹凸不平的外立面和延伸变化赋予建筑很强的视觉标识,设计师窗口的设计也针对性的选择,避免由于建筑凹凸的阴影影响阳光的摄入。

The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House
The NaCl House

 发表见解

(以便回访)

同和山致